privacy

Naar eer en geweten bescherm ik jouw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vandaar deze privacyverklaring op de website. Ik licht hierin toe welke persoonsgegevens ik bewaar, hoe ik deze gebruik en verwerk, hoelang ik de gegevens bewaar en de wettelijke grondslagen op basis waarvan ik jouw gegevens verwerk.

Opslaan van gegevens
Jouw privacy is belangrijk. De gegevens die ik graag van je ontvang voordat we een coachingstraject starten zijn: naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en je geboortedatum. Deze gegevens gebruik ik enkel en alleen voor het afsluiten van een coachingsovereenkomst en het sturen van een factuur. Natuurlijk maak ik ook aantekeningen tijdens onze gesprekken, soms veel en soms helemaal niet. Deze aantekeningen worden grotendeels op papier bewaard en in andere gevallen digitaal. Jouw persoonlijke gegevens worden in geen geval met derden gedeeld.

Persoonlijke gegevens worden digitaal bewaard zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt (in ieder geval zo lang het coachingstraject loopt) en/of zolang dit wettelijk is vereist.  Het is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals (kopieën van) facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Verantwoordelijke entiteit
Vrouwencoach Patricia de Hoop is een handelsnaam gevestigd onder De Hoop – Kormelink V.O.F, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24463468. Vanuit de V.O.F hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.